14 Mayıs 2009 Perşembe

GÜnCELLEME!!! mEZuN DuRUmuNdAKİ ÖğREnciLeRe DuYUru!!

GRA 444 Tasarım Uygulama ve Mezun durumundaki öğrencilerin genel değerlendirme jürisi ertelenmiştir.

Ah____by_Lunia_PiLOt 
“Ah…” by Lunia-PİLOT at deviantart.com

22 Mayıs 2009, Cuma saat 09:00’a ertelenen değerlendirme için, en geç 21’inde sergileme için Arş.Gör. Ekin Kılıç ile iletişime geçiniz.