19 Eylül 2010 Pazar

EUROPASS

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) "Ulusal Europass Merkezi" olarak görevlendirilmiştir. Europass; işgücü piyasasında yer alan ve hayat boyu öğrenmeyi benimseyen bireylere, 5belgelik bir portföy içeren (1. Özgeçmiş, 2. Dil Portföyü, 3. Hareketlilik, 4. Diploma eki, 5. Sertifika eki) Europass portalını kullanarak Ulusal Europass Merkezleri aracılığıyla sağlanan bir hizmettir. Bireylerin iş aramalarına, eğitim-öğretim imkanlarına erişmelerine; beceri ve yeterliliklerinin işverenler tarafından anlaşılmasına ve tanınmasına; Avrupa'da herhangi bir yerde yaşamalarına ve çalışmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bağlantı aşağıdadır.

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp
.

Hiç yorum yok: