13 Nisan 2011 Çarşamba

Başkent Üniversitesi GSTMF 1. sanat ve tasarım eğitimi sempozyumu başlıyor

1. sanat ve tasarım eğitimi sempozyumu

dün  bugün  gelecek ÇALIŞTAYI 
22-29 Nisan 2011
Çalıştay hakkında detaylı bilgiyi PDF formatında indirmek için buraya
tıklayınız...

Click here to download the detailed PDF information document (in English) about the workshop...

21. yüzyılda sanat ve tasarım süreci, gelişen teknolojiler ve değişen ihtiyaçlar nedeni ile farklı bir biçim almaya başlamıştır. Sanat ve tasarım eğitiminin bu farklılaşmaya ne türden cevaplar verdiğinin irdelenmesi ve bu bağlamda eğitimin içeriğinin sorgulanması amacıyla düzenlenen Sempozyum farklı disiplinleri bir araya getirerek önemli bir tartışma açacak, ortak/ayrışan sorunları ve ortak/ayrışan çözümleri belirleyecek, eğitmenler, sanatçılar ve tasarımcılar için önemli bir kaynak oluşturacaktır.

Amaç:
Sanat ve tasarım eğitiminde geçmişteki verilerden elde edilen ölçütler, bugünkü şartlar, bugünden geleceğe yapılacak kestirimler eğitimin içeriğini belirlemek durumundadır. Bu açıdan sanat ve tasarım eğitiminde yeni alanlara, yeni tanımlamalara, yeni araçlara ve yeni modellere ihtiyaç duyulduğu açıktır.

Sempozyumun amacı; sanat ve tasarım eğitiminin birbiriyle etkileşim sürecinde değişen paradigmalarla değerlendirilmesi, düne ilişkin sonuçların, bugüne ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin, geleceğe ilişkin kestirimlerin tartışılmasıdır. Bu kapsamda Sempozyumda sanat ve tasarım eğitimini disiplinlerarası bir anlayışla ele almak, irdelemek ve incelemek amaçlanmaktadır.

Yukarıda belirtilmiş değişen paradigmaların değerlendirmesine yönelik farklı sanat disiplinlerinin uygulamalar gerçekleştirmesi çalıştayın temel hedefidir. Çalıştayda farklı disiplinlerden gelen öğretim elemanlarının (resim, heykel, grafik, iç mimarlık, mimarlık vb.) 4 veya 5 öğrenci ile birlikte ortak bir proje üretmeleri amaçlanmaktadır. Oluşacak gruplardaki öğrencilerin farklı disiplinlerden olmaları çalıştayın en önemli hedefidir.

Kapsam: Çalıştayın kapsamı disiplinler arası gerçekliğin, yeni üretim talepleri doğrultusunda oluşturularak, sonuçların değerlendirilmesidir.
Hedef Kitle: Çalıştayın hedef kitlesi sanat ve tasarım eğitimi  gören lisans ve yüksek lisans öğrencileridir..


Program :
Çalıştay  7 gün sürecektir.
1.gün: (22 Nisan 2011)
Öğrenci ve öğretim elemanlarının tanışması ve grupların tespit edilmesi.
2.gün: (23 Nisan 2011)
Grupların kendi içlerinde çalışma disiplinlerini belirleyerek mekan ve malzeme  seçimlerini oluşturmaları.
3.-7. gün: (24 Nisan 2011 - 28 Nisan 2011)
Uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
Sergi açılışı.  (29 Nisan 2011 )


Yer: Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu/ Ankara 
Başvuru: Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bağlıca Kampusu 06530 Ankara
Tel: 0312 234 10 10                 
Fax: 0312 234 11 52 

Detaylı Bilgi için:
Organizasyon komitesi :
M. Bora Türkan : boraturkkan@gmail.com
Ferhat Dorkip   : fdorkip@baskent.edu.tr
Umut Şumnu    :sumnu@baskent.edu.tr
Ece Akay Şumnu : eakay@baskent.edu.tr

İletişim Bilgileri

Sempozyum ile ilgili sorularınız için:
Dr. Eylem TATAROĞLU etataroglu@baskent.edu.tr
Pınar TÜRKDEMİR pkatilmis@baskent.edu.tr
Gül İŞLEK islekg@baskent.edu.tr

Adres: Başkent Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bağlıca Kampusu, Bağlıca 06580 Ankara
Telefon: (312) 2341010 / 1544
Faks: (312) 2341152

Web : http://sanattasarimegitimi2011.baskent.edu.tr

E-posta : sanattasarimegitimi2011@baskent.edu.tr
Harita / Konaklama Bilgileri

 
Ulaşım Bilgileri / Servis Yeri ve SaatleriDESTEKLEYEN KURULUŞLAR
Sempozyum Çalıştay

Hiç yorum yok: