16 Ekim 2008 Perşembe

AFİŞ YARIŞMASI

İKSEV 16. İZMİR AVRUPA CAZ FESTİVALİ
7. CAZ AFİŞİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. KONU
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 16. İzmir Avrupa Caz Festivali’ni 5 – 15 Mart 2009 tarihleri arasında gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Yarışmanın konusu 16. İzmir Avrupa Caz Festivali’dir.

2. AMAÇ
Yarışmanın amacı; “Avrupa Cazı” gibi özel bir alana sahip, dünyanın sayılı festivallerinden biri olan “İzmir Avrupa Caz Festivali”ne gençlerin bakış açısını taşımaktır. Yarışma; ayrıca grafik sanatına ilgi duyan öğrencilerin ve genç grafik sanatçılarının yaratıcılıklarını desteklemeyi hedefler. İKSEV, seçilecek eseri 16. İzmir Avrupa Caz Festivali gibi saygın bir organizasyonun afişi olarak kullanarak, genç sanatçılara yeni ufuklar açmayı, yeni olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır.

3. YARIŞMA KOŞULLARI

A. Yarışma; 35 yaşını aşmamış (1 Mart 2009 itibariyle) herkese açıktır. Yarışmaya Kurum Personeli ve Seçici Kurul üyeleri katılamaz.

B. Yarışmaya farklı rumuzla birden fazla afiş gönderilebilir.

C. Yarışmaya katılanlar İKSEV’e vermekle yükümlü oldukları imzalı katılım formunda; afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını ve hiçbir yerde sergilenmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirteceklerdir. Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler yarışma dışı bırakılır. Ödül ve mansiyon verilmiş ise iptal edilir.)

D. Yarışmaya katılan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak İKSEV’e ait olacaktır. Yarışmaya katılan afişler iade edilmeyecektir. İKSEV yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.

E. Seçici kurul, afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için İKSEV tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

F. Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

G. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.

H. Afişler, 50x70 cm ve 35x50 cm boyutlarında dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir. Afişler rulo yapılmadan iki mukavva arasında yollanacak veya teslim edilecektir. Posta ve kargoda doğacak hasarlardan İKSEV sorumlu değildir.

İ. Ayrıca afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında, Adobe Illustrator, Freehand, Photoshop programlarından biriyle hazırlanmış olarak, CD'de de teslim edilecektir. (50x70 cm afiş için net baskı alanı; 48x68 cm, 35x50 cm afiş için 34x49 cm olmalıdır.) CMYK modunda 300 pixels/ inch çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmesi gerekmektedir.

J. Afişlerin üzerinde İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 16. İzmir Avrupa Caz Festivali yazıları ile İKSEV logosu bulunacaktır. Ayrıca İzmir Avrupa Caz Festivali’ni simgeleyen ikinci logo (siyah üzerinde nota bulunan) afişin sol üst köşesinde yer almalıdır. Logoların renkleri sabittir. İKSEV ve Festival logoları üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, sitemizden indirildiği şekilde kullanılacaktır. Logolar; http://www.iksev.org/IKSEV/logo.htm adresli siteden indirilebilir.
İzmir Avrupa Caz Festivali, İzmir İtalyan Konsolosluğu, İzmir Yunanistan Başkonsolosluğu, Fransız Kültür Merkezi, Avusturya Kültür Ofisi, Goethe Enstitut İzmir ve Belçika Fahri Konsolosluğu işbirliği ile düzenlenmektedir. Festival biletleri Biletix tarafından satılmaktadır. Afişte bu logoların da kullanılması gereklidir. Kullanılması zorunlu olan bu logolar yine aynı adresten baskıya uygun formatta indirilebilir.

K. Afişler, elden, posta veya kargo yoluyla en son 05 Ocak 2009 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar;
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı
7. Caz Afişi Yarışması
Mithatpaşa Caddesi No: 138 35260 Karataş/İZMİR
adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen afişler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

L. Yarışmaya gönderilen afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb işaretler bulunamaz.

M. Her afişe yarışmacı tarafından altı rakamdan ya da harften oluşan bir rumuz verilecektir. Rumuz; paket üzerine, afişin arkasına ve CD’nin üzerine yazılacaktır. Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar her afiş için başka bir rumuz kullanacaktır ve yeni bir katılım formu dolduracaktır.

N. Yarışmacı her afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı “RUMUZ” ile “İKSEV 7. CAZ AFİŞİ YARIŞMASI” deyimi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde afişin rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, kısa öz geçmişi, adres, telefon, mobil telefon varsa faks ve e-posta adresini içeren bir katılımcı formu konulacaktır.

4. YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Teslim Tarihi: 05 Ocak 2009
Sonuçların Açıklanması: 12 Ocak 2009
Ödül 16. İzmir Avrupa Caz Festivali etkinlik programı içinde verilecektir. Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna basın ve İKSEV internet sitesi http://www.iksev.org/ kanalıyla duyurulacaktır.

5. ÖDÜL:
İKSEV 16. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında düzenlediği 7. Caz Afişi Yarışmasında 1500 YTL’ lik tek bir ödül verecektir. Seçilen yapıt, 16. İzmir Avrupa Caz Festivali afişi olarak kullanılacaktır.
Seçici kurulun sergilenmeye değer gördüğü afişlerin sahiplerine 16. İzmir Avrupa Caz Festivali Toplu bileti ve eserinin sergilenmeye değer görüldüğünü ifade eden bir katılım belgesi verilecektir.
Sergilenmeye değer görülen afişler, 16. İzmir Avrupa Caz Festivali süresince sergilenecektir.
Ödüle layık çalışma bulunup bulunulmaması, Seçici Kurul’un takdirindedir. Ödül tutarı, yarışmacıya 16. İzmir Avrupa Caz Festivali Sırasında yapılacak törende İKSEV plaketi ile takdim edilecektir.
6. SEÇİCİ KURUL (Alfabetik sırayla):
Seçici Kurul Üyeleri: Tayfun Çebi, Doç. Dr. Hakan Ertep, Maksude Kılıç, Kutsal Lenger, Ayşe Tatari, Murat Türkay, Serdar Ongurlar.
İKSEV, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.
7. DİĞER KOŞULLAR:
Şartname ve Katılım Formları, Mithatpaşa Cad: No: 138 Karataş İzmir ve http://www.iksev.org/ adreslerinden temin edilebilir. Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya İKSEV yetkilidir. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, İKSEV’in yürürlükte bulunan genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
8. İLETİŞİM:
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı “7. Caz Afişi Yarışması” Mithatpaşa Caddesi No: 138 35260 Karataş /İZMİR
Sirel Ekşi - Tel: 0 232 482 00 90 / 105 ve 114; Faks: 0 232 482 00 14; E-posta:sirel@iksev.org, info@iksev.org
Geçen yıl ödül kazanan afiş.

Hiç yorum yok: