7 Ekim 2008 Salı

I. SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi
I. SANAT ve TASARIM SEMPOZYUMU
Tarih:22-23-24 ARALIK 2008
Yer :YTÜ Oditoryum Salonu

Sanat Tasarım Bilgi Çağdaş üretim ortamının plüral yapısı; günümüz sanatının en önemli olanaklarından biri olan interaktif yapıyı epistemolojik bir yöntem olarak sanat ve tasarım alanlarına sunmaktadır.
Plüral yapının bir sonucu olarak ´sanat´, ´tasarım´ ve ´bilgi´ ilişkisi, günümüz sanat ve sanat eğitimi ortamında sorgulamaya dönük kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu kavramları, disiplinlerarası bir yapıda sanatın ve sanat eğitiminin temel malzemeleri olarak ele almak; sanat eğitimi ve üretim alanlarını görsel, plastik, fonetik ve performans sanatları, tasarım, sosyoloji, felsefe, edebiyat, iletişim gibi daha da genişletilebilecek alanlarla birlikte düşünmek gerekmektedir.
Bu noktadan hareketle sanatçının ya da akademisyenin, kavramları pratikte bir gerçeklik, bir soyutlama aracı olarak nasıl ele aldığını; sanat eğitiminin geniş bir yelpaze içinde bireyi bilgi ortamına doğru nasıl bir yöntemle yönlendirdiğini ya da yönlendiremediğini belirginleştirmek gerekmektedir.
"Sanat Tasarım Bilgi" başlığı yukarıda anılan çerçevede ele alındığında araştırma-tartışma konusu olarak şu alt başlıklar ekseninde irdelenecektir:
- Sanat ve Bilim Arasındaki Etkileşim
- Tasarım ve Bilgi Süreci.- Kent, Sanat ve İletişim.
- Sanatın Epistemolojik Meselesi.
- Alternatif Sergileme Pratikleri ve Sanat.
- Yeni Medyanın "Alan-Dönüştürme" Meselesi.
- Reel- Virtüel Ortamda Sanat ve Bilgi.
- Sanat Pratikleri ve Sanat Eğitimi Arasındaki İlişki. Farklı Eğitim Kurumlarının Meseleye Yaklaşımı.
- Kültürel Çalışmalar: Toplumsal Cinsiyet, Epistemolojik Kuramlar, Kent Antropolojisi, Modernizm ve Sonrası Sanat, Tasarım ve Bilgi.
- İnteraktif Medya Tasarımında/Eğitiminde Yeni Eğilimler.- Görüntü Sanatlarında Yeni Anlatı Önerileri.

Sempozyum Takvimi Bildiri özeti son teslim tarihi: : 31 Ekim 2008
Değerlendirme sonucunun bildirimi : 15 Kasım 2008
Makalenin son halinin teslim tarihi : 21 Kasım 2008
İletişim Bilgileri: Sempozyum Koordinatörleri: Doç. Rıfat ŞahinerYrd.Doç. Muammer Bozkurt
Tel: +90 212 383 26 96Faks: +90 212 336 41 80e-mail: satas@yildiz.edu.tr

Hiç yorum yok: